Služby

Gynekologie

 • Preventivní gynekologické prohlídky.
 • Diagnostika a léčba gynekologických onemocnění.
 • Ultrazvuková diagnostika v gynekologii
 • Dětská gynekologie – péče o pacientky mladší 15-ti let.
 • Poskytnutí všech metod moderní antikoncepce.
 • Základní diagnostika a léčba neplodnosti, spolupráce s IVF centry.
 • Péče o ženy v období klimakteria.
 • Onkologická prevence – odběr onkologické cytologie, spolupráce s akreditovanou cytologickou laboratoří, odběr na HPV, biopsie tkání.
 • Očkování proti rakovině děložního čípku.
 • Onkogynekologie – spolupráce s Komplexními onkologickými centry při diagnostice,léčbě a dispenzarizaci žen se zhoubnými gynekologickými nádory
 • Urogynekologie – diagnostika a medikamentosní nebo operační léčba poruch udržení moči u žen ve spolupráci s akreditovanými urogynekologickými centry
 • Mamografický screening – odesílání na pravidelné mamografické kontroly.
 • Odběry na vrozené trombofilie a BRCA mutace

Porodnictví

 • Prenatální péče o normální i rizikové těhotenství.
 • Ultrazvuková diagnostika v porodnictví včetně 3D/4D ultrazvuku a Dopplerometrického vyšetření.
 • Kardiotokografické vyšetření.
 • Screeningová vyšetření ve spolupráci se specializovanými centry.
 • Provedení všech doporučených vyšetření v těhotenství.